STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Szczecińskim sa propozycją dla osób, które chcą sie doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale rownież dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się. Specjalistom dają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zaktualizowania posiadanej juz wiedzy.

Współcześnie szczególnego znaczenia nabiera kształcenie ustawiczne, stąd też waga jaką Uniwersytet Szczeciński przykłada do studiów podyplomowych. Wysoki poziom dydaktyki zapewniają nie tylko naukowcy i nauczyciele akademiccy Uniwersytetu, lecz również zaproszeni do współpracy specjaliści - praktycy, ściśle związani z poszczególnymi kierunkami.

W szerokiej ofercie Uniwersytetu Szczecińskiego znajdują się studia podyplomowe z obszaru nauk humanistycznych, ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Daje to niepowtarzalną okazję wyboru interesującej ścieżki kariery oraz sprawia, iż studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim dają szansę stałego rozwoju. Korzyści płynące z podejmowania studiów podyplomowych są kluczowe dla wzrostu konkurencyjności na rynku pracy.

Ujęte w ofercie uczelni propozycje studiów podyplomowych są powszechnie dostępne dla osób z wyższym wykształceniem (należy posiadać dyplom studiów licencjackich bądź magisterskich). Po ich zakończeniu słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.