STUDIA PODYPLOMOWE
Newsletter
Imię i Nazwisko
E-mail

Proszę o dopisanie mnie do listy osób otrzymujących Newsletter Uniwersytetu Szczecińskiego, chcę być powiadamiany o studiach podyplomowych na:

Wydział Nauk Społecznych
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Wydział Teologiczny
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Inne