STUDIA PODYPLOMOWE
Newsletter
Imię i Nazwisko
E-mail

Proszę o dopisanie mnie do listy osób otrzymujących Newsletter Uniwersytetu Szczecińskiego, chcę być powiadamiany o studiach podyplomowych na:

Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Wydział Teologiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim
Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Inne