STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Teoria liczb, algebra, kombinatoryka w zadaniach konkursowych dla gimnazjalistów, edycja I, 2016/2017
Jednostka
Instytut Matematyki
Wydział
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Cel

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

Opis / Program

Uczestnicy kursu zostaną przygotowani do pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie i zainteresowanym rozszerzaniem swojej wiedzy i umiejetności o zagadnienia wykraczające poza ramy programu nauczania w szkole, a przydatne uczestnikom konkursów matematycznych, w tym Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Uczestnicy

Nauczyciele uczący matematyki w  szkole podstawowej i gimnazjalnej.

Prowadzący

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Matematyki.

Czas trwania
4 miesiące (50 godzin)
Opłaty

500 zł

Dokumenty

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstepnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (30).

Wymagane dokumenty:

-podanie do Dziekana WMF o przyjęcie na kurs,

-kwestionariusz osobowy,

-1 zdjęcie legitymacyjne

-poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośc uczestnika kursu.

Załączniki
Sposób składania dokumentów

Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Sekretariat Instytutu Matematyki (pok. 20)

ul.Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
luty 2017 r.
rozpoczęcia zajęć
marzec 2017 r., dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym
terminy zajęć

Zajęcia odbywac się będą w soboty. Dokładny terminarz zostanie podany w terminie późniejszym.

Kontakt

Instytut Matematyki

ul.Wielkopolska 15, pok. 20

Szczecin

tel.91 444-12-61

mgr inż. Iwona Gałązka - Karbowiak

iwona.karbowiak@usz.edu.pl