STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Kurs dokształcający języka i kultury włoskiej
Jednostka
Katedra Italianistyki
Wydział
Wydział Teologiczny
Cel

Pogłębienie znajomości języka włoskiego i kultury Włoch

Opis / Program

Program kursu obejmuje dwa bloki przedmiotowe. Blok językowy ma na celu kompleksowe doskonalenie kompetencji językowych, blok kulturowy ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą z zakresu literatury, historii i geografii Włoch.

Proponowany kurs trwa dwa semestry (w sumie 240 godzin dydaktycznych), zajęcia odbywać się będą na WT US od października 2016. Zajęcia prowadzone przez pracowników katedry italianistyki będą się odbywały dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Na zakończenie kursu powołana komisja oceni czy dany kandydat osiągnął wymagany do rozpoczęcia studiów magisterskich poziom C1

Uczestnicy

Kurs adresowany jest do wszystkich osób posiadających znajomość języka włoskiego na poziomie B2, zainteresowanych dalszym doskonaleniem znajomości języka i kultury włoskiej.

 

Prowadzący

Dr Andrea Schembari   pracownik Wydziału Teologicznego w Katedrze Italianistyki

Dr Angelo Rella pracownik Wydziału Teologicznego w Katedrze Italianistyki

Mgr  Magdalena Lange-Hanszke  pracownik Wydziału Teologicznego w Katedrze Italianistyki

Mgr Urszula Gnyś  pracownik Wydziału Teologicznego w Katedrze Italianistyki

Czas trwania
2 semestry
Opłaty

1200 za semestr

Dokumenty

Kwestionariusz osobowy, podanie o przyjęcie, dokument  poświadczający znajomość języka włoskiego na poziomie B2,

Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. 

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul.  Pawła VI nr 2
71-459  SZCZECIN

Terminy
składania dokumentów
.
rozpoczęcia zajęć
październik 2016 r.
terminy zajęć

Harmonogram zjazdów i szczegółowy plan zajęć zostaną podane w terminie późniejszym.

Kontakt

Kierownik

dr  Angelo Rella  Tel.880626484,  a.rella@wp.pl

Sekretariat

mgr Magdalena Śledziewska Tel.91 444 14 56,