STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Kongruencje w zadaniach olimpijskich , edycja I, 2017/2018
Jednostka
Instytut Matematyki
Wydział
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Cel

Kurs ma na celu zapoznanie (teoretyczne i praktyczne ) słuchaczy z elementami teorii kongruencji.

Opis / Program

W trakcie kursu uczestnik zostanie zapoznany z elementarną teorią kongruencji i przykładami zadań olimpijskich z jej zastosowaniem.

Uczestnicy

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Prowadzący

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Matematyki.

Czas trwania
1 dzień (12 godzin)
Opłaty

200 zł

Dokumenty

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstepnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (160).

Wymagane dokumenty:

-kwestionariusz osobowy,

-1 zdjęcie,

-poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośc uczestnika kursu.

Załączniki
Sposób składania dokumentów

Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Sekretariat Instytutu Matematyki (pok. 20)

ul.Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
28.02.2018 r.
rozpoczęcia zajęć
marzec 2018 r., dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym
terminy zajęć

Zajęcia odbywac się będą w soboty. Dokładny terminarz zostanie podany w terminie późniejszym.

Kontakt

Instytut Matematyki

ul.Wielkopolska 15, pok. 20

Szczecin

tel.91 444-12-61

mgr inż. Iwona Gałązka - Karbowiak

iwona.karbowiak@usz.edu.pl