STUDIA PODYPLOMOWE
Zapisz się na kurs: Kurs dokształcający języka i kultury włoskiej
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail
Czy chce Pan(i) otrzymać fakturę pro forma?
Czy chce Pan(i) otrzymać fakturę VAT?
Dane do wystawienia faktury:
Firma/organizacja
NIP
Ulica
Miasto
Kod pocztowy
Adres wysyłki faktury (jeśli inny niż siedziba firmy)