STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli, Koszalin
Jednostka prowadząca
Wydział Teologiczny [Sekcja w Koszalinie]
Wydział
Wydział Teologiczny
Cel studiów

uzyskanie dodatkowej specjalności lub nabycie uprawnień do nauki religii w szkole jako drugiego przedmiotu

Opis kierunku/Program

Kształcenie ma na celu przedstawienie zagadnień z teologii na poziomie umożliwiającym podjęcie nauczania religii w szkole

Warunki rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty pocztą do Sekretariatu Studiów.

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Uczestnicy

absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym

absolwenci studiów I stopnia pod warunkiem kontynuowania studiów obejmujących przygotowanie pedagogiczne

Wykładowcy

ks. prof. zw. dr hab. Janusz Lemański

ks. prof. zw. dr hab. Edward Sienkiewicz

ks. dr hab. prof. US Janusz Bujak

ks. dr Tadeusz Ceynowa

ks. dr hab. prof. US Kazimierz Dullak

ks. dr Krzysztof Gorczyński

ks. dr Andrzej Hryckowian

ks. dr Arkadiusz Korwin-Gronkowski

ks. dr Jarosław Kwiecień

ks. dr Radosław Mazur

ks. dr Paweł Mielnik

ks. dr Piotr Pękul

ks. dr Piotr Skiba

ks. dr Radosław Suchorab

ks. dr Tomasz Tomaszewski

ks. dr Dariusz Wypych

mgr Irena Hanus

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 8.3o do 18.5o w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.

Czas trwania
2 lata (4 semestry)
Warunki zaliczenia

Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, w tym praktyk katechetycznych.

Opłaty

Opłata za studia wynosi 1250 zł za semestr, razem 5000 zł.

Wykaz przedmiotów

teologia moralna fundamentalna 

teologia moralna szczegółowa

filozofia

teologia fundamentalna

Stary Testament

Nowy Testament

teologia duchowości

katechetyka fundamentalna

katechetyka szczegółówa I i II

katechetyka materialna

liturgika

ekumenizm

prawo kanoniczne

teologia patrystyczna

teologia dogmatyczna I i II

dydaktyka katechetyczna

religiologia

historia Kościoła

teologia laikatu i apostolstwa

katolicka nauka społeczna

Dokumenty

- podanie kandydata na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu ERK po rejestracji konta)

- dyplom ukończenia studiów magisterskich (wraz z suplementem, jeśli jest), dokument potwierdzający posiadanie uprawnień pedagogicznych (jeśli nie wynika to z suplementu) albo dokumenty potwierdzające kontynuowanie studiów magisterskich i zdobywanie uprawnień pedagogicznych.

- trzy zdjęcia

Sposób składania dokumentów

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - pocztą - w sekretariacie w Koszalinie (kod pocztowy 75-817), ul Seminaryjna 2 (gmach WSD )

Terminy
składania dokumentów
15 września 2021 r.
rozpoczęcia zajęć
koniec września 2021 r.
terminy zajęć

Soboty roku akademickiego - terminy zostaną podane słuchaczom po rozpoczęciu zajęć

Kontakt
kierownik studiów

ks. dr Radosław Mazur

tel. kom. 606836187

e-mail: radoslaw.mazur@usz.edu.pl

sekretariat

Sekretariat WT

ul. Seminaryjna 2

75-817 Koszalin

Dr Magdelana Florianowicz

tel. 943459022

e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl