STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli, Koszalin
Jednostka prowadząca
Wydział Teologiczny, Sekcja w Koszalinie
Wydział
Wydział Teologiczny
Cel studiów

Uzyskanie kwalifikacji do nauczania religii katolickiej w szkołach

Opis kierunku/Program

Dwuletnie studia podyplomowe 

Warunki rekrutacji

Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - ks. Krzysztof Gorczyński, tel. 94 345 90 22, e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl

Uczestnicy

Osoby posiadające wykształcenie wyższe wraz z przygotowaniem pedagogicznym (lub w trakcie dwóch ostatnich lat odbywania takich studiów).

Wykładowcy

ks. prof. dr hab. Janusz Lemański

ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz

ks. dr hab. prof. US Kazimierz Dullak

ks. dr hab. prof. US Janusz Bujak

ks. dr hab. prof AP Ryszard Kozłowski

ks. dr Tadeusz Ceynowa

ks. dr Krzysztof Gorczyński

ks. dr Andrzej Hryckowian

ks. dr Krzysztof Kantowski

ks. dr Jarosław Kwiecień

ks. dr Radosław Mazur

ks. dr Piotr Pękul

ks. dr Piotr Skiba

ks. dr Radosław Suchorab

ks. dr Tomasz Tomaszewski

ks. dr Wojciech Wójtowicz

mgr Irena Hanus

Organizacja nauki

Czas trwania studiów to 4 semestry

Zajęcia I semestru rozpoczynają się 30 września 2017 r., kończą 20 stycznia 2018 r.

Zajęcia kolejnych semestrów trwają orientacyjnie:

- semestr II: od połowy lutego 2018 r. do trzeciej dekady czerwca 2018 r.

- semestr III: od początku października 2018 r. do połowy stycznia 2019 r.

- semestr IV: od połowy lutego 2019 r. do trzeciej dekady czerwca 2019 r.

Czas trwania
2 lata (4 semestry)
Warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i zaliczenie praktyk katechetycznych.

Opłaty

1250 zł/semestr (w sumie 5000 zł)

Wykaz przedmiotów

Filozofia chrześcijańska

Teologia patrystyczna

Historia Kościoła

Katechetyka fundamentalna

Katechetyka materialna

Katechetyka szczegółowa

Teologia laikatu i apostolstwa

Prawo kanoniczne

Teologia fudamentalna

Religiologia

Teologia moralna fundamentalna

Teologia moralna szczegółowa

Teologia dogmatyczna

Teologia biblijna (Stary i Nowy Testament)

Teologia duchowości

Ekumenizm

Dydaktyka katechetyczna

Liturgika

Praktyki katechetyczne

Dokumenty

- podanie kandydata na studia podyplomowe - w załączniku

- dyplom ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem potwierdzającym uzyskanie uprawnień pedagogicznych lub dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu studiów II stopnia bądź magisterskich obejmujących przygotowanie pedagogiczne (

- dwa zdjęcia

- dowód osobisty (do wglądu)

 

Sposób składania dokumentów

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą - w sekretariacie w Koszalinie (kod pocztowy 75-817), ul Seminaryjna 2 (gmach WSD )

Terminy
składania dokumentów
Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - ks. Krzysztof Gorczyński, tel. 94 345 90 22, e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl
rozpoczęcia zajęć
30.09.2017 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty roku akademickiego, w godz. 8.30-18.5o w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik Studiów Podyplomowych

ks. dr hab. Janusz Bujak prof. US

tel. kom. 606 453 813

e-mail: jbujak@koszalin.opoka.org.pl

sekretariat

Sekretariat WT

ks. Krzysztof Gorczyński

tel. 94 345 90 22

e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl