STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Studia Podyplomowe z Teologii w Koszalinie
Jednostka prowadząca
Wydział Teologiczny, Sekcja w Koszalinie
Wydział
Wydział Teologiczny
Cel studiów

Studia dla absolwentów innych kierunków studiów (min. I stopnia). Dają możliwość pogłębienia i ugruntowania wiedzy teologicznej. 

Opis kierunku/Program

Studia podyplomowe

- edycja piąta jest w trakcie

- edycja kolejna rozpocznie się 20.09.2017 r - rekrutacja rozpocznie się 12.06.2017 r

Warunki rekrutacji

Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - ks. Krzysztof Gorczyński, tel. 94 345 90 22, e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl

Uczestnicy

Absolwenci studiów wyższych (min. I stopnia).

Wykładowcy

W roku akademickim 2017/2018:

ks. dr Piotr Skiba

ks. prof. dr hab. Janusz Lemański

ks. dr Tadeusz Ceynowa

ks. dr Radosław Mazur

ks. dr hab. prof US Kazimierz Dullak

ks. dr Arkadiusz Trochanowski

 

W roku akademickim 2017/2018:

ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz

ks. dr hab. prof. AP Ryszard Kozłowski

ks. dr Roman Misiak

ks. dr Andrzej Wańka

bp dr Krzysztof Zadarko

ks. dr Wojciech Wójtowicz

Organizacja nauki

 Zajęcia odbywają się w środy od godziny 16.00 do 21.00 w budynku Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie.

Czas trwania
4 semestry
Warunki zaliczenia

Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Chętni ze stopniem magistra teologii z mogą ponadto zdawać egzamin końcowy z teologii, nadający tytuł licencjata z teologii (kościelnego).

Opłaty

Opłata za studia wynosi 800 zł za semestr, razem 3.200 zł

Wykaz przedmiotów

W roku akademickim 2017/2018:

Teologia moralna

Stary Testament

Historia Kościoła

Katechetyka

Prawo kanoniczne

Ekumenizm

 

W roku akademickim 2018/2019:

Teologia dogmatyczna

Filozofia

Katolicka nauka społeczna

Religiologia

Homiletyka

Teologia fundamentalna

Dokumenty

- podanie kandydata na studia podyplomowe - w załączniku

- dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z suplementem, jeśli jest)

- dwa zdjęcia

- dowód osobisty (do wglądu)

Sposób składania dokumentów

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą - w sekretariacie w Koszalinie (kod pocztowy 75-817), ul Seminaryjna 2 (gmach WSD )

Terminy
składania dokumentów
Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - ks. Krzysztof Gorczyński, tel. 94 345 90 22, e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl
rozpoczęcia zajęć
20.09.2017 r.
terminy zajęć

W wybrane środy roku akademickiego - terminy zostaną podane słuchaczom po rozpoczęciu zajęć

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik Studiów Podyplomowych

ks. dr hab. Janusz Bujak prof. US

tel. kom. 606 453 813

e-mail: jbujak@koszalin.opoka.org.pl

sekretariat

Sekretariat WT

ks. Krzysztof Gorczyński

tel. 94 345 90 22

e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl