STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rynek nieruchomości - 21 edycja, nabór trwa
Jednostka prowadząca
Katedra Ekonometrii
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - nabór trwa do 31.10.2017r.
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy związanej z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości. Ponadto studia uzupełniają wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i zagadnień technicznych związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości.

Opis kierunku/Program

Słuchacz ma możliwość ukończenia Studiów Podyplomowych Rynek Nieruchomości w zakresie trzech specjalności: wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Słuchacz wybiera co najmniej jedną specjalność.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia praktyk zawodowych i uzyskania licencji zawodowej  z zakresu wyceny nieruchomości oraz uzyskania certyfikatów z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomości. 

Warunki rekrutacji

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się mailowe na adres: nieruchomosci@wneiz.pl

a następnie:

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

 

Uczestnicy

Studia adresowane są do praktyków rynku nieruchomości z zakresu wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomości oraz osób zainteresowanych problematyką rynku nieruchomości.

Wykładowcy

Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi oraz specjaliści z zakresu rynku nieruchomości, posiadający licencje zawodowe w specjalnościach: rzeczoznawstwo majątkowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami. 

Organizacja nauki

Studia Podyplomowe trwałą 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.

 

Czas trwania
1 rok (2 semestry).
Warunki zaliczenia

Studia kończą się pisemnym egzaminem i pracą dyplomową.

Opłaty

Opłata roczna za jedną specjalność wynosi 3500 zł, płatna w  dwóch ratach (2300 przed pierwszym zjazdem i 1200 w połowie Studiów.

Wykaz przedmiotów
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Podstawy wiedzy ekonomicznej
 • Podstawy wiedzy technicznej
 • Szacowanie nieruchomości
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Seminaria dyplomowe
Dokumenty
 • podanie
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu,
 • 1 zdjęcie,
 • ksero dowodu osobistego

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można wysłać pocztą na adres sekretariatu lub dostarczyć osobiście do pok. 220.

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2017r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
grudzień 2017r.
terminy zajęć

piątek 17-21

sobota 9-18

niedziela 9-14

zjazdy odbywają się najczęściej dwa razy w miesiącu

Kontakt
kierownik studiów

prof. zw. dr hab. Józef Hozer

tel. 91-444-21-21

sekretariat

Barbara Zaorska tel. 91-444-21-21

nieruchomosci@wneiz.pl

WNEiZ ul. Mickiewicza 64; pok. 220; II piętro.