STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rachunkowość od podstaw do certyfikatu 7 edycja
Jednostka prowadząca
Instytut Rachunkowości
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo – księgowych podmiotów gospodarczych

 

Opis kierunku/Program

Uczestnicy studiów po zdaniu egzaminów, zaliczeń otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunki rekrutacji

Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. C. Różyło, tel. (91) 444 2146; email: krach@wneiz.pl

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Absolwenci studiów wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera. 

Wykładowcy

Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz praktycy

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 oraz soboty i niedziele od godz. 9.00 średnio raz w miesiącu, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64

Czas trwania
jeden rok (dwa semestry)
Warunki zaliczenia

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych po zdaniu wszystkich egzaminiów i zaliczeń przewidzianych programem studiów 

Opłaty

1650 zł za semestr (możliwość płatności  ratach) NOWA NIŻSZA CENA! 

Wykaz przedmiotów

Podstawy rachunkowości - 30 godz.

Ewidencje podatkowe przedsiębiorców - 20 godz.

Rachunkowość finansowa - 40 godz.

Sprawozdawczość finansowa - 20 godz.

Podstawy rachunku kosztów -15 godz.

Rachunkowość zarządcza -20 godz. 

Prawo gospodarcze - 15 godz. 

Rozliczenia publiczno-prawne przedsiębiorstw- 10 godz. 

Interpretacja sprawozdań finansowych - 10 godz.  

Systemy finansowo - księgowe - 10 godz. 

Przedmiot do wyboru: Rachunkowość podatkowa lub Rachunkowość międzynarodowa - 10 godz. 

 

RAZEM: 200 godz. 

 

Dokumenty

1. Kwestionariusz osobowy (w załączniku)

2. Odpis dyplomu lub potwierdzona przez uczelnie kserokopia 

3. Dwa zdjęcia w formacie 3,5x4,5

4. Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona przez uczelnie (najlepiej powiększona i rozjaśniona)

 

Sposób składania dokumentów

 Dokumnety można złożyć:

  • osobiście - w sekretariacie Instytutu Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, pok. 211 w godz. 8.00-15.00
  • listownie - przesyłając na adres 

Instytut Rachunkowości 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin 

z dopiskiem "Studia Podyplomowe Rachunkowość od podstaw do certyfikatu"

 

Terminy
składania dokumentów
Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. C. Różyło, tel. (91) 444 2146; email: krach@wneiz.pl
rozpoczęcia zajęć
20 X 2017 r. (piątek)
terminy zajęć

Pierwszy zjazd planowany jest 20,21,22.10.2017 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr Tomasz Kufel 

tel. 91 444 1968

mail: tomasz@wneiz.pl

Instytut Rachunkowości

Katedra Pomiaru i Kontroli Wyników

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 314 (III piętro)

sekretariat

mgr Cecylia Różyło 

tel. 91 444 21 46 

fax. 91 444 21 47 

mail: krach@wneiz.pl

Instytut Rachunkowości

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin 

pok. 211 (II piętro)