STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rachunkowość od podstaw do certyfikatu - 6 edycja - studia w toku
Jednostka prowadząca
Instytut Rachunkowości
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo – księgowych podmiotów gospodarczych

 

Opis kierunku/Program

Uczestnicy studiów po zdaniu egzaminów, zaliczeń i przyjęciu pracy końcowej  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunki rekrutacji

Według kolejności zgłoszeń 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Uczestnicy

Absolwenci studiów wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera. 

Wykładowcy

Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz praktycy

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 oraz soboty i niedziele od godz. 9.00 średnio raz w miesiącu, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64

Czas trwania
jeden rok (dwa semestry)
Warunki zaliczenia

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych po zdaniu wszystkich egzaminiów i zaliczeń przewidzianych programem studiów oraz napisaniu pracy końcowej i uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji (bez obrony)

Opłaty

1950 zł za semestr (możliwość płatności w dwóch ratach w semestrze)

Wykaz przedmiotów

Podstawy   finansów - 10 godz.

Podstawy rachunkowości - 30 godz.

Ewidencje podatkowe przedsiębiorców - 20 godz.

Rachunkowość finansowa - 40 godz.

Sprawozdawczość finansowa - 20 godz.

Podstawy rachunku kosztów -15 godz.

Rachunkowość zarządcza -20 godz. 

Prawo gospodarcze - 15 godz. 

Rozliczenia publiczno-prawne przedsiębiorstw- 10 godz. 

Interpretacja sprawozdań finansowych - 15 godz.  

Systemy finansowo - księgowe - 10 godz. 

Przedmiot do wyboru: Rachunkowość podatkowa lub Rachunkowość międzynarodowa - 15 godz. 

Seminarium - 10 godz. 

RAZEM: 230 godz. 

 

Dokumenty

1. Kwestionariusz osobowy (w załączniku)

2. Odpis dyplomu lub potwierdzona przez uczelnie kserokopia 

3. Dwa zdjęcia w formacie 3,5x4,5

4. Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona przez uczelnie (najlepiej powiększona i rozjaśniona)

 

Sposób składania dokumentów

 Dokumnety można złożyć:

  • osobiście - w sekretariacie Instytutu Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, pok. 211 w godz. 8.00-15.00
  • listownie - przesyłając na adres 

Instytut Rachunkowości 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin 

z dopiskiem "Studia Podyplomowe Rachunkowość od podstaw do certyfikatu"

 

Terminy
składania dokumentów
rekrutacja zakończona
rozpoczęcia zajęć
21 października 2016 r. godz. 16.30
terminy zajęć

UWAGA!!! spotkanie organizacyjne odbędzie sie 21.10 godz. 16.30 a zajęcia rozpoczynają się o godz. 17.00

SALA 01- parter stary budynek WNEiZ, ul. Mickiewicza 64

 

październik 2016 r. - czerwiec 2017 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr Tomasz Kufel 

tel. 91 444 1968

mail: tomasz@wneiz.pl

Instytut Rachunkowości

Katedra Pomiaru i Kontroli Wyników

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 314 (III piętro)

sekretariat

mgr Cecylia Różyło 

tel. 91 444 21 46 

fax. 91 444 21 47 

mail: krach@wneiz.pl

Instytut Rachunkowości

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin 

pok. 211 (II piętro)