STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Przekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny - 8 edycja - studia w toku
Jednostka prowadząca
Wydział Filologiczny
Wydział
Wydział Filologiczny
Cel studiów

Koncepcja studiów podyplomowych uformowała się pod wpływem potrzeb rynkowych w zakresie kształcenia tłumaczy, specjalistów w dziedzinie prawa i ekonomii. Wykształcenie filologiczne jest niewystarczające w przypadku osób zatrudnionych w charakterze tłumaczy, w szczególności w konfrontacji z tekstami prawnymi i ekonomicznymi. Celem studiów jest doskonalenie sprawności językowej w wybranym jezyku obcym: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i rozyjskim oraz uzyskanie niezbędnej w pracy tłumacza wiedzy w dziedzinie ekonomii i prawa.

Opis kierunku/Program

Program kształcenia powstał w wyniku prac wykładowców Wydziału Filologicznego, specjalistów prawa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz działających aktywnie tłumaczy przysięgłych. Słuchacze uczestniczą w zajęciach teoretycznych z zakresu prawa, ekonomii, kultury języka i stylistyki, teorii przekładu oraz etyki zawodu tłumacza, a także w zajęciach z praktycznej nauki języka obcego.

Warunki rekrutacji

Ukończone studia wyższe minimum licencjackie, biegła znajomość języka obcego na poziomie językowym C1, decyduje kolejność zgłoszeń, limit przyjęć - 75 osób.

 

Uczestnicy

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, władajace językiem obcym na poziomie zaawansowanym C1 (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski, j. rosyjski).

Wykładowcy

Wykładowcy Wydziału Filologicznego,  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz działający aktywnie tłumacze przysięgli. 

Organizacja nauki

Studia podyplomowe - 450 godzin - zajęcia w systemie niestacjonarnym.

Czas trwania
4 semestry
Warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w toku studiów.

Uzyskany dokument: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

2000 zł za semestr 

(opłata może być rozłożona na 2, 3 lub 4 raty)

Wykaz przedmiotów

1. Prawo cywilne - 30 godz.

2. Prawo karne - 30 godz.

3. Wybrane aspekty wiedzy o gospodarce i rynku - 15 godz.

4. Podstawy mikroekonomii - 15 godz.

5. Marketing - 15 godz.

6. Podstawy finansów, bankowości i rynku kapitałowego - 15 godz.

7. Teoria przekładu - 30 godz.

8. Wstęp do językoznawstwa - 15 godz.

9. Kultura języka polskiego - 15 godz.

10. Stylistyka praktyczna - 15 godz.

11. Vademecum tłumacza przysięgłego - 15 godz.

12. Praktyka tłumaczenia – teksty ekonomiczne* - 120 godz.

13. Praktyka tłumaczenia – teksty prawne i prawnicze* - 120 godz.

*  j. angielski/j. niemiecki/j. francuski/j. włoski/j. rosyjski

Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:

1. podanie - kwestionariusz kandydata o przyjęcie na studia podyplomowe,

2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3. kserokopię dowodu osobistego,

4. dwa zdjęcia w formacie stosowanym przy wydawaniu dowodów osobistych.

Inne dokumenty do podania mogą być składane w przypadku potwierdzenia przez kandydata spełnienia warunków rekrutacji.

Wszystkie dokumenty można przedłożyć w formie kserokopii - potwierdzenie może być dokonane na miejscu po okazaniu oryginałów (w trakcie trwania rekrutacji).

Sposób składania dokumentów

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Filologiczny

al. Piastów 40b, bud. 5, pok. 02

71-065 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
rekrutacja zakończona
rozpoczęcia zajęć
24.10.2015 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania przy ul. Mickiewicza 64.

 

Załączniki
Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US

e-mail: beataklebeko@gmail.com

http://www.wf.usz.edu.pl/szkolatlumaczy

 

sekretariat

Szkoła Tłumaczy na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego
al. Piastów 40 b, bud. 5, pok. 02
71-065 Szczecin

mgr Magdalena Herman
tel. +48 914442701

e-mail: magda.herman@univ.szczecin.pl