STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Historia
Jednostka prowadząca
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział
Wydział Nauk Społecznych
Cel studiów

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli pozwalających na nauczanie przedmiotu Historia według nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz nabycie tych kwalifikacji przez nauczycieli innych przedmiotów. Koncepcja i program studiów był konsultowany w Uniwersyteckim Centrum Edukacji oraz w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Opis kierunku/Program

Przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy merytorycznej oraz stworzenie warunków do nabycia umiejetności dydaktycznych niezbędnych przy realizacji podstawy programowej z przedmiotu Historia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W szczególności przedmiotem kształcenia będą wszystkie wątki tematyczne przewidziane w nowej podstawie programowej.

Warunki rekrutacji

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Wymagania wstępne: ukończone studia wyższe, warunkiem uzyskania pełnych uprawnień do nauczania historii we wszystkich typach szkół jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych na wymaganym poziomie.

Uczestnicy

Nauczyciele historii.
Nauczyciele innych przedmiotów zamierzających nauczać przedmiotu Historia według nowej podstawy programowej.

 

Wykładowcy

Prof. dr hab. Radosław Gaziński

Prof. dr hab. Adam Wątor

Dr hab. Krzysztof Guzikowski, prof. US

Dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

Dr hab. Adam Makowski, prof. US

Dr hab. Danuta Okoń, prof. US

Dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US

Dr hab. Radosław Skrycki, prof. US

Dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US

Dr hab. Henryk Walczak, prof. US

Dr Paweł Migdalski

Dr Rafał Simiński

Dr Tomasz Ślepowroński

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele.

 

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów  jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Ostateczne zakończenie studiów - średnia ocen.

 

 

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 3.450 zł.

1.150 zł. w przypadku opłat ratalnych za każdy semestr lub

1.050 zł. przy jednorazowej wpłacie za semestr

Przy jednorazowej wpłacie za semestr obowiązuje rabat w kwocie 100 zł. za każdy semestr.

 

Wykaz przedmiotów

Historia najnowsza Polski

Historia najnowsza powszechna

Historia nowożytna Polski

Historia nowożytna powszechna

Historia Polski 1918-1945

Historia Polski XIX wieku

Historia powszechna 1918-1945

Historia powszechna XIX wieku

Historia regionalna

Historia starożytna

Historia średniowieczna Polski

Historia średniowieczna powszechna

Dydaktyka historii

Praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej

Praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej

Dokumenty
  • podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowany z systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na studia podyplomowe
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami określonymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych - suplement dyplomu lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacje pedagogiczne.

 

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Humanistyczny   

Uniwersytet Szczeciński                                                    

ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 1 lipca 2019 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
Październik 2019 r.
terminy zajęć
Terminarz zjazdów w przygotowaniu.

Kontakt
kierownik studiów

Dr hab. Adam Makowski, prof. US

tel. 91 444 33 00

e-mail: adam.makowski@univ.szczecin.pl  

 

 

sekretariat

mgr Monika Potoczny

tel. 91 444 33 00

e-mail: potoczny@univ.szczecin.pl