STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Ekonomia i prawo w działalności gospodarczej
Jednostka prowadząca
Katedra Mikroekonomii
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cel studiów

Celem interdyscyplinarnych studiów podyplomowych Ekonomia i prawo w działalności gospodarczej  jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomii i prawa, które determinują trafność podejmowanych decyzji gospodarczych. 

Opis kierunku/Program

Program studiów dostarczy słuchaczom zintegrowanej wiedzy ekonomiczno-prawnej, koncentrując uwagę na analizie finansowej przedsiębiorstwa, podejmowaniu decyzji dotyczących struktury organizacyjnej, polityce kadrowej oraz realizacji inwestycji z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego. Praktyczny aspekt studiów zagwarantowany jest poprzez współpracę z kancelariami adwokackimi, które obsługują małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Warunki rekrutacji

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Program studiów jest adresowany do menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują wiedzę z zakresu prawa i ekonomii, jak również dla osób które prowadzą lub planują rozpocząć działalność gospodarczą i potrzebują znajomości ekonomii i prawa do podejmowania właściwych decyzji strategicznych.  

Wykładowcy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz mecenasi i radcowie prawni szczecińskich kancelarii.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 i w soboty od godz. 9.00, co dwa tygodnie.

Czas trwania
1 rok/dwa semestry
Warunki zaliczenia

Studia podyplomowe kończą sie wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym złożeniu i zaliczeniu pracy dyplomowej

Opłaty

1.750 zł za semestr (3.500 zł za całe studia). Istnieje możliwość opłaty w ratach.

Wykaz przedmiotów
 • Mikro-i makroekonomiczne podstawy działalności gospodarczej
 • Analiza sprawozdań finansowych w przedsiębiorstwie
 • Analiza techniczno-ekonomiczna
 • Realizacja inwestycji z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Zarządzanie konkurencyjnością (czyli od pucybuta do milionera) - jak zostać liderem rynku
 • Budowanie zespołu
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej  – biznes plan
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Prawo handlowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne w działalności gospodarczej
 • Prawo podatkowe i karno-skarbowe
 • Seminarium dyplomowe
Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązany jest do zożenia następujących dokumentów:

1.Odpis dyplomu ukończenia studiów

2.Kwestionariusz osobowy - do pobrania 

3.Zdjęcie w formacie dowodowym  - 1 szt. 

4.Kserokopia dowodu osobistego - (awers i rewers - rozjaśniony i powiększony)

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64, pok. 432
tel: 91 444 2091

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2017r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
listopad 2017 r.
terminy zajęć

zostaną podane w późniejszym czasie

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Tomasz Bernat, prof. US

e-mail: kontakt@tomaszbertnat.pl

tel. 91 444 2093

sekretariat

mgr Gabriela Suchta
ul. Mickiewicza 64, pok. 432
tel: 91 444 2091