STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Doradztwo i rachunkowość podatkowa - rekrutacja trwa!
Jednostka prowadząca
Instytut Rachunkowości
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w biurach rachunkowych i biurach doradztwa podatkowego poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie prawa bilansowego i podatkowego oraz regulacji międzynarodowych ich dotyczących

Opis kierunku/Program

W czasie dwóch semestrów można przygotować się do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz nabyć wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki rekrutacji

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

O przyjęciu na studia decyduje złożenie wymaganych dokumentów

Szczegółowa informacja na temat planu zajęć, terminów opłat itp. przesłana zostanie pisemnie na adres do korespondencji.

 

Uczestnicy

Uczestnikami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe, co najmniej licencjackie i chcą zmienić swoje kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić wiedzę w zakresie podatków i rachunkowości

Wykładowcy

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktycy - specjaliści, zapewniający fachową pomoc przy rozwiązywaniu problemów praktycznych

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Czas trwania
1 rok, 2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczenie przedmiotów objętych programem

Opłaty

Opłata za studia wynosi 3800 zł (po 1900 zł za semestr), z możliwością rozłożenia płatności na 4 równe raty w semestrze

 

 

Wykaz przedmiotów

Semestr I

 1. Źródla i wykładnia prawa - 5 godz.
 2. Systemny podatkowe - 10 godz.
 3. Zobowiązania podatkowe i ordynacja - 20 godz.
 4. Podatek od spadków i darowizn - 3 godz.
 5. Podatki lokalne, opłaty skarbowe - 3 godz.
 6. Postępowanie administracyjne - 10 godz.
 7. Międzynarodowe prawo podatkowe - 10 godz.
 8. Postępowanie egzekucyjne w administracji - 10 godz.
 9. Rachunkowość - 20 godz.
 10. Podatek od towarów i usług - 15 godz.

Semestr II

 1. Prawo karne skarbowe - 14 godz.
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - 15 godz.
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych - 15 godz.
 4. Prawo celne - 5 godz.
 5. Prawo dewizowe - 5 godz.
 6. Administracja finansowa i kontrola skarbowa - 6 godz.
 7. Ewidencja i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych - 10 godz.
 8. Analiza podatkowa - 10 godz.
 9. Pisanie pism odwoławczych - 4 godz.
 10. Przepisy o doradztwie podatkowym - 5 godz.

Ogółem 195 godzin

Dokumenty
 1. odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona przez uczelnię  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. kwestionariusz osobowy kandydata - należy wygenerować i wydrukować po zarejestrowaniu się w ERK
 3. 1 zdjęcie  (aktualna fotografia kandydata z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie studiów lub przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Studia Podyplomowe "Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa"

pok. 420

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 15.00

 

Terminy
składania dokumentów
Studia się rozpoczęły, trwa drugi nabór. Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 30.11.2019r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
UWAGA - rozpoczęcie zajęć 26.10.2019 r. o godz. 8.30
terminy zajęć

Semestr zimowy:

26,27.10.2019

16,17.11.2019

30.11-1.12.2019

14,15.12.2019

11,12.01.2020

25,26.01.2020

1,2.02.2020 (zjazd rezerwowy)

 Semestr letni:

7,8.03.2020

21,22.03.2020

28,29.03.2020

18,19.04.2020

9,10.05.2020

23,24.05.2020

6,7.06.2020 (zjazd rezerwowy)

Kontakt
kierownik studiów

prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Naukl Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 312

tel. 91 444 1833

sekretariat

mgr Jolanta Tomasik

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznzych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 420

e-mail: jolanta.tomasik@usz.edu.pl

tel. 91 444 2027

fax 91 444 2128