STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Coaching menedżerski - trwa nabór
Jednostka prowadząca
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest:

 • rozwinięcie przez Słuchaczy kompetencji coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation),
 • zdobycie przez Słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:
  • kluczowych umiejętności coacha określonych przez ICF,
  • posługiwania się profesjonalnymi narzędziami, metodami, technikami stosowanymi w coachingu,
  • prawidłowego wykorzystywania modeli stosowanych w coachingu,
  • prowadzenia profesjonalnego coachingu,
  • wykorzystania coachingu w różnych obszarach– biznesie, pracy zespołowej, w życiu prywatnym,
  • nawiązania kontaktu z klientem coachingu, analizy jego potrzeb, zawarcia kontraktu i kształtowania długotrwałych relacji,
 • intensywny, własny rozwój Słuchaczy 
Opis kierunku/Program

Koncepcja proponowanych studiów podyplomowych opiera się na nowoczesnych narzędziach pozwalających na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejetności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia głównie w organizacjach. W ramach studiów ujęto zagadnienia z zakresu coachingowego stylu zarządzania, zwrócono szczególną uwagę na znaczenie i role menedżera w funkcjonowaniu firm, mając na względzie przede wszystkim relacje interpersonalne.

Warunki rekrutacji

Ukończone studia pierwszego stopnia.

O przyjęciu decyduje spełnienie warunków formalnych, a następnie kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Uczestnicy

Adresatami studiów są:

 • menedżerowie wszystkich szczebli,
 • przedsiębiorcy,
 • właściciele firm,
 • pracownicy działów personalnych
 • osoby odpowiedzialne za rozwój osób w organizacji
 • osoby mające kontakt z klientem
 • doradcy zawodowi
 • trenerzy
 • konsultanci
 • specjaliści i eksperci różnych specjalności
 • aktualni i przyszli coachowie
 • pedagodzy 
 • psychologowie
 • osoby nastawione na samorozwój, zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie osiagania celów osobistych i zawodowych
Wykładowcy

Kadra studiów to połączenie wybitnych naukowców i doświadczonych praktyków.

Wykładowcami są profesorowie i doktorzy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz doświadczeni praktycy – specjaliści:

 • aktedytowani na poziomie ACC i PCC coachowie ICF
 • certyfikowani trenerzy i eksperci

m. in.:

Beata Bliźniuk -“ doradca biznesowy & coach ICF, wspierający kadrę menedżerską. Akredytowany konsultant HATS. Absolwentka programów menedżerskich Harvard Business School z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach.

Katarzyna Dujanowicz- certyfikowany Coach CoachWise™akredytowany  na poziomie PCC przez ICF, Coach Akredytowny przez Izbę Coachingu, Superwizor Coachingu, członkek komisji ds. Edukacji i Akredytacji przy ICF. Autorka Modelu Efektywnej Superwizji 3K.

Danuta Karżel -  akredytowany Coach ICF na poziomie Associate Certified Coach (ACC). Praktyk, wieloletnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim, Dyrektor Oddziału jednego z wiodących banków w Polsce.

Elżbieta Stelmach - dyplomowany coach i doradca zawodowy, trener biznesu z 20. letnim doświadczeniem, przedsiębiorca- prowadzi Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia w Szczecinie.

Organizacja nauki

Nauka odbywać się będzie w formie zjazdów weekendowych -  w soboty i niedziele 

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia
 • obecność i aktywność  na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów,
 • napisanie i obrona pracy końcowej

 

Opłaty

Całkowity koszt studiów 4500 zł (2250 zł za semestr)

Możliwość płatności w ratach

Wykaz przedmiotów
 • Psychologia stosowana - znaczenie psychologii w pracy coacha
 • Psychologia sukcesu w pracy indywidualnej i zespołowej- pespektywa coachingowa
 • Techniki kreatywnego myślenia
 • Etyka w biznesie -etyka zawodowa coacha
 • Obszary pracy menedżerskiej vs obszary pracy coachingowej 
 • Kompetencje menedżerskie
 • Komunikacja w pracy menedżera
 • Motywacja w pracy menedżera
 • Struktura i proces, modele coachingu
 • Kodeks etyki ICF - przypadki i kontrowersje
 • Kontrakt i cele w coachingu
 • Obecność coachingowa. Stan i tożsamość coacha
 • Słuchanie, mocne pytania i odzwierciedlenie w coachingu
 • Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami
 • Przywództwo coachingowe a coaching zespołów
 • Coaching - narzędzie w pracy menedżera
 • Diagnostyka potencjału rozwoju osobistego
 • Coaching kariery
 • Coaching grupowy
 • Superwizja grupowa
 • Seminarium 
Dokumenty
 • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie - kwestionariusz kandydata,
 • 2 zdjęcia w formacie 3,5 x 4,5 cm,
 • kserokopia dowodu osobistego (najlepiej powiększona i rozjaśniona)

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Sposób składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
z dopiskiem „dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka - Coaching menedżerski”

lub złożyć je osobiście na Wydziale (adres powyżej) w Sekretariacie Instytutu  Zarządzania i Marketingu (pokój 336) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka - Coaching menedżerski”

kontakt tel.: 91 444 1985 - sekretariat Instytutu  Zarządzania i Marketingu

Terminy
składania dokumentów
do 28 lutego 2017 r.
rozpoczęcia zajęć
marzec/kwiecień 2017 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą od marca /kwietnia 2017 r. do lutego 2018 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka

coach ICF na poziomie ACC 

e-mail: ewa.mazur-wierzbicka@wp.pl

sekretariat

e-mail: coaching-podyplomowe@wp.pl

Instytut  Zarządzania i Marketingu (pokój 305)

tel.91 444 1985

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin