STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Bibliotekoznawstwo (spec. ogólnobiblioteczna) - studia w toku
Jednostka prowadząca
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Wydział
Wydział Filologiczny
Cel studiów

Absolwent studiów podyplomowych uzyska teoretyczną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu bibliotekarstwa, związane z organizacją zbiorów bibliotecznych, w tym – przede wszystkim – umiejętność tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów. Pozna także nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne, techniki wyszukiwawcze i zasady organizacji dostępu do e-źródeł. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Absolwentom studiów samodzielnie prowadzić placówkę biblioteczną lub objąć specjalistyczne stanowisko w większym ośrodku bibliotecznym. Pracującym bibliotekarzom ukończenie studiów pozwoli uzyskać nowe umiejętności i poszerzyć wiedzę fachową niezbędną do pracy w różnych typach bibliotek (studia nie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela bibliotekarza).

Opis kierunku/Program

Program studiów podyplomowych został przygotowany i jest realizowany we współpracy z bibliotekarzami-specjalistami w swoich dziedzinach, zatrudnionymi w największej bibliotece województwa zachodniopomorskiego - Książnicy Pomorskiej.
W procesie dydaktycznym wykorzystywany jest system biblioteczny MAK + udostępniony przez Instytut Książki oraz szstem Aleph udostpnionz pryey ALEPH Polska, a take inne narzędzia pracy dostępne we współczesnych bibliotekach.
Łączny wymiar godzin: 240 godzin dydaktycznych

Warunki rekrutacji

Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. B. Burdziak, tel. (91) 444 2808; email: dziekfil@univ.szczecin.p

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.


Limit miejsc: 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)


 

Uczestnicy

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich poza informacją naukową i bibliotekoznawstwem.

Wykładowcy

Pracownicy bibliotek naukowych Szczecina oraz nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nauka opracowania na dwóch systemach bibliotecznych (ALEPH i MAK +)!

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek-sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem zjazdów i szczegółowym planem zajęć.

MIEJSCE ZAJĘĆ:

Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16, Szczecin (wejście od parkingu lub wejście służbowe, VI piętro, sala 613 lub 614).

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Studia podyplomowe kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów, po wcześniejszym uzyskaniu zaliczeń ze wszystkich przewidzianych programem przedmiotów.

Opłaty

1600 zł za semestr (3.200 zł za całe studia); możliwa płatność w ratach

 

Wykaz przedmiotów
 • Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo praktyczne (20 godz. w/ 30 godz. k)
 • Analiza i opracowanie dokumentów w komputerowym systemie bibliotecznym (30 k)
 • Informacja naukowa i działalność biblioteczno-informacyjna (30 k)
 • Bibliografia i pozostałe źródła informacji (10 k)
 • Historia książki i bibliotek (30 w)
 • Czytelnictwo (15 w)
 • Zagadnienia prawne w bibliotece (10 k)
 • Zbiory specjalne (10 k)
 • Literatura dziecięco-młodzieżowa w bibliotece (15 w)
 • Komunikacja społeczna i medialna (15 w)
 • Wprowadzenie do edytorstwa (10 w)
 • Redakcja tekstu - warsztaty (15 k)

    (w=wykład; k=konwersatorium)

Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa ponadto następującą dokumentację w sekretariacie studiów:
1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. kserokopię dowodu osobistego,
4. dwa zdjęcia w formacie dowodowym.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Wszystkie dokumenty (zob. WARUNKI REKRUTACJI) można przedłożyć w formie kopii - potwierdzenie może być dokonane na miejscu po okazaniu oryginałów.

Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. B. Burdziak, tel. (91) 444 2808; email: dziekfil@univ.szczecin.pl

Terminy
składania dokumentów
Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. B. Burdziak, tel. (91) 444 2808; email: dziekfil@univ.szczecin.pl
rozpoczęcia zajęć
3-5 listopada 2017 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek-sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem zjazdów (zob. załącznik) i szczegółowym planem zajęć.

W załącznikach:

1. harmonogram zjazdów w roku akad. 2017/18;

2. plan zajęć (pierwszy semestr)

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów: dr Agnieszka Borysowska

tel. (91) 48 19 176 (pn.-pt. 8:00-13:00)

adres e-mail: a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl

sekretariat

Sekretariat studiów prowadzi mgr Bożena Burdziak

tel. (91) 444 2808

adres e-mail: dziekfil@univ.szczecin.pl